Refund and Returns Policy

Warranty & Return Information
Return
You have the right to cancel your order up to 14 days after receipt without giving any reason. After cancellation, you have another 14 days to return your product. You will then be credited with the full order amount including shipping costs. Only the costs for returning from your home to the webshop are at your own expense. If you make use of your right of withdrawal, the product with all supplied accessories and – if reasonably possible – in its original condition and packaging will be returned to the entrepreneur. To exercise this right, please contact us via UWEMAIL@uwwinkel.nl. We will then refund the order amount due within 14 days after registration of your return, provided that the product has already been returned in good order.
Return exceptions
Mentions here the exceptions to the right of withdrawal. Please also clearly indicate with the item itself that it cannot be returned for the consumer ordered. Please note: Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:
A. For sealed products. If the seal is broken, these products are not returnable.
b. created by the entrepreneur in accordance with the consumer’s specifications; c. which are clearly personal in nature;
d. which by their nature cannot be returned;
e. which can spoil or age rapidly;
f. the price of which is subject to fluctuations in the financial market over which the entrepreneur has no influence;
g. for individual newspapers and magazines;
h. for audio and video recordings and computer software of which the consumer has broken the seal.
Warranty
Identity entrepreneur
OML FASHION.EU
www.omlfashion.eu
06-45185332
Chamber of Commerce : 74706268
VAT :NL:002505681B86

— I/We (*) hereby inform you that I/we (*) are withdrawing/withdrawing our agreement on the sale of the following goods/delivery of the following service (*) (*):

— Ordered on (DD-MM-YYYY) : — Order number :

— Received on (DD-MM-YYYY):

— Name/Names of consumer(s)

— Consumer address:

— IBAN Account Number:

— Signature of consumer(s) (only when this form is submitted on paper)

— Date(DD-MM-YYYY):

(*) Strike out what doesn’t apply.

Informatie rondom garantie & retour 

Retourneren 

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te  annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U  krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten  voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt  van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien  redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer  geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen  via UWEMAIL@uwwinkel.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14  dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour  ontvangen is. 

Uitzonderingen retourneren 

Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf  duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op:  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:  

  1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet  retourneerbaar. 
  2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
  4. die snel kunnen bederven of verouderen; 
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer  geen invloed heeft; 
  6. voor losse kranten en tijdschriften; 
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft  verbroken. 

Garantie 

Identiteit ondernemer 

OML FASHION.EU 

www.omlfashion.eu 

06-45185332 

KVK : 74706268 

BTW :NL:002505681B86 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van  de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer : 

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)  

— Adres consument(en) : 

— IBAN Rekeningnummer: 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

— Datum(DD-MM-YYYY): 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.